Decentrale regelgeving

De CVDR is doorzoekbaar met een webservice, de SRU service. Hier is bijvoorbeeld informatie op te vragen voor de CVDR-id's en de verschillende tijdspecifieke versies van decentrale regelingen.
Zie http://www.overheid.nl/overdesite/webmasters voor meer informatie.