Verslagen

Hieronder zijn de meest recente verslagen opgenomen van de bijeenkomsten van respectievelijk de Stuurgroep en Werkgroep Juriconnect.

Stuurgroep
Werkgroep