Partijen

In het platform zijn vertegenwoordigd de volgende partijen:
  • Belastingdienst (Centrum voor Kennis en Communicatie);
  • Raad voor de rechtspraak;
  • KOOP (namens Ministerie van Binnenlandse Zaken);
  • Reed Business Information;
  • Sdu Uitgeverij;
  • Wolters Kluwer B.V.;
  • Stipp;
  • Universiteit van Amsterdam;
  • PAUC (Platform Advocaten Uitgevers Contacten).

Dit zijn partijen die als bron, leverancier, respectievelijk gebruiker van juridische informatie een substantiŽle rol spelen.

Het secretariaat van het overlegplatform en de daaraan gerelateerde facilitaire werkzaamheden is door de Stuurgroep uitbesteed aan Stipp.