Welkom bij Juriconnect,

De documentatiesite van het Platform voor informatieuitwisseling en
–standaardisatie in het juridisch domein. Het platform beoogt gezamenlijk afspraken te maken, om te komen tot een meer efficiente informatieuitwisseling binnen de juridische informatieketen.

Nieuws

Versie 1.3.1 (standaard logische links naar wetgeving)
De versie 1.3.1 van de Standaard logische links naar wetgeving is gepubliceerd. Zie onder documentatie.
De openbare consultatie is afgesloten op 21 november 2014 en heeft geen verdere aanpassingen opgeleverd. De stuurgroep heeft op 13 februari 2015 akkoord gegeven op de versie 1.3.1.

Juriconnect standaarden toegevoegd door College Standaardisatie aan 'pas toe of leg uit'-lijst
Het College Standaardisatie heeft drie Juriconnect-standaarden toegevoegd aan de 'pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden. Het Forum en College Standaardisatie bevorderen interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Zie ook het op www.forumstandaardisatie.nl geplaatste persbericht en de op de site opgenomen 'pas toe of leg uit'-lijst.
In het persbericht wordt het belang van de Juriconnectstandaarden onderstreept door Ad van Luyn, CFO bij de Belastingdienst: "Met de Juriconnect-standaarden kan de overheid haar eigen juridische informatie makkelijker koppelen en hergebruiken. Bovendien zorgen de standaarden voor een open juridische infrastructuur waarop marktpartijen, zoals uitgeverijen, diensten met meerwaarde kunnen aanbieden."

Meer informatie

Meer informatie over de doelstellingen van en deelnemende partijen aan dit platform vindt u terug op deze website bij het onderdeel Organisatie.